Commit 9334a25a authored by Malvika Sharan's avatar Malvika Sharan
Browse files

added exercises to the combined folder

parent 1c9c788e
This source diff could not be displayed because it is too large. You can view the blob instead.
This source diff could not be displayed because it is too large. You can view the blob instead.
This diff is collapsed.
GGGCTTGTGGCGCGAGCTTCTGAAACTAGGCGGCAGAGGCGGAGCCGCTGTGGCACTGCT
GCGCCTCTGCTGCGCCTCGGGTGTCTTTTGCGGCGGTGGGTCGCCGCCGGGAGAAGCGTG
Deoxyribonucleic acid (DNA) molecules are informational molecules encoding the
genetic instructions used in the development and functioning of all known
living organisms and many viruses. Along with RNA and proteins, DNA is one of
the three major macromolecules that are essential for all known forms of life.
Genetic information is encoded as a sequence of nucleotides (guanine, adenine,
thymine, and cytosine) recorded using the letters G, A, T, and C. Most DNA
molecules are double-stranded helices, consisting of two long polymers of
simple units called nucleotides, molecules with backbones made of alternating
sugars (deoxyribose) and phosphate groups, with the nucleobases (G, A, T, C)
attached to the sugars. DNA is well-suited for biological information storage,
since the DNA backbone is resistant to cleavage and the double-stranded
structure provides the molecule with a built-in duplicate of the encoded
information.
These two strands run in opposite directions to each other and are therefore
anti-parallel, one backbone being 3' (three prime) and the other 5' (five
prime). This refers to the direction the 3rd and 5th carbon on the sugar
molecule is facing. Attached to each sugar is one of four types of molecules
called nucleobases (informally, bases). It is the sequence of these four
nucleobases along the backbone that encodes information. This information is
read using the genetic code, which specifies the sequence of the amino acids
within proteins. The code is read by copying stretches of DNA into the related
nucleic acid RNA in a process called transcription.
Within cells, DNA is organized into long structures called chromosomes. During
cell division these chromosomes are duplicated in the process of DNA
replication, providing each cell its own complete set of chromosomes.
Eukaryotic organisms (animals, plants, fungi, and protists) store most of
their DNA inside the cell nucleus and some of their DNA in organelles, such as
mitochondria or chloroplasts.[1] In contrast, prokaryotes (bacteria and
archaea) store their DNA only in the cytoplasm. Within the chromosomes,
chromatin proteins such as histones compact and organize DNA. These compact
structures guide the interactions between DNA and other proteins, helping
control which parts of the DNA are transcribed.
EMBL
The European Molecular Biology Laboratory (EMBL) is a molecular biology research institution
supported by 20 European countries and Australia as associate member state. EMBL was created in 1974
and is an intergovernmental organisation funded by public research money from its member states.
Research at EMBL is conducted by approximately 85 independent groups covering the spectrum of
molecular biology. The Laboratory operates from five sites: the main Laboratory in Heidelberg, and
Outstations in Hinxton (the European Bioinformatics Institute (EBI)), Grenoble, Hamburg, and
Monterotondo near Rome.
Research at EMBL
Each of the sites has a specific research field. The EBI is a hub for bioinformatic research and
services, developing and maintaining a large number of databases which are free of charge for the
scientific community. At Grenoble and Hamburg, research is focused on structural biology. EMBL's
dedicated Mouse Biology Unit is located in Monterotondo. At the headquarters in Heidelberg, there
are units in Cell Biology and Biophysics, Developmental Biology, Genome Biology and Structural and
Computational Biology as well as service groups complementing the aforementioned research fields.
Many scientific breakthroughs have been made at EMBL, most notably the first systematic genetic
analysis of embryonic development in the fruit fly by Christiane Nüsslein-Volhard and Eric
Wieschaus, for which they were awarded the Nobel Prize for Medicine in 1995.
Mission
The cornerstones of EMBL's mission are manifold. Basic research in molecular biology and molecular
medicine is performed; scientists, students and visitors at all levels are trained; vital services
to scientists in the member states are offered; new instruments and methods in the life sciences are
developed; and there is an active engagement in technology transfer.
>ENSG00000139618:ENST00000380152 cds:KNOWN_protein_coding
ATGCCTATTGGATCCAAAGAGAGGCCAACATTTTTTGAAATTTTTAAGACACGCTGCAAC
AAAGCAGATTTAGGACCAATAAGTCTTAATTGGTTTGAAGAACTTTCTTCAGAAGCTCCA
CCCTATAATTCTGAACCTGCAGAAGAATCTGAACATAAAAACAACAATTACGAACCAAAC
CTATTTAAAACTCCACAAAGGAAACCATCTTATAATCAGCTGGCTTCAACTCCAATAATA
TTCAAAGAGCAAGGGCTGACTCTGCCGCTGTACCAATCTCCTGTAAAAGAATTAGATAAA
TTCAAATTAGACTTAGGAAGGAATGTTCCCAATAGTAGACATAAAAGTCTTCGCACAGTG
AAAACTAAAATGGATCAAGCAGATGATGTTTCCTGTCCACTTCTAAATTCTTGTCTTAGT
GAAAGTCCTGTTGTTCTACAATGTACACATGTAACACCACAAAGAGATAAGTCAGTGGTA
TGTGGGAGTTTGTTTCATACACCAAAGTTTGTGAAGGGTCGTCAGACACCAAAACATATT
TCTGAAAGTCTAGGAGCTGAGGTGGATCCTGATATGTCTTGGTCAAGTTCTTTAGCTACA
CCACCCACCCTTAGTTCTACTGTGCTCATAGTCAGAAATGAAGAAGCATCTGAAACTGTA
TTTCCTCATGATACTACTGCTAATGTGAAAAGCTATTTTTCCAATCATGATGAAAGTCTG
AAGAAAAATGATAGATTTATCGCTTCTGTGACAGACAGTGAAAACACAAATCAAAGAGAA
GCTGCAAGTCATGGATTTGGAAAAACATCAGGGAATTCATTTAAAGTAAATAGCTGCAAA
GACCACATTGGAAAGTCAATGCCAAATGTCCTAGAAGATGAAGTATATGAAACAGTTGTA
GATACCTCTGAAGAAGATAGTTTTTCATTATGTTTTTCTAAATGTAGAACAAAAAATCTA
CAAAAAGTAAGAACTAGCAAGACTAGGAAAAAAATTTTCCATGAAGCAAACGCTGATGAA
TGTGAAAAATCTAAAAACCAAGTGAAAGAAAAATACTCATTTGTATCTGAAGTGGAACCA
AATGATACTGATCCATTAGATTCAAATGTAGCAAATCAGAAGCCCTTTGAGAGTGGAAGT
GACAAAATCTCCAAGGAAGTTGTACCGTCTTTGGCCTGTGAATGGTCTCAACTAACCCTT
TCAGGTCTAAATGGAGCCCAGATGGAGAAAATACCCCTATTGCATATTTCTTCATGTGAC
CAAAATATTTCAGAAAAAGACCTATTAGACACAGAGAACAAAAGAAAGAAAGATTTTCTT
ACTTCAGAGAATTCTTTGCCACGTATTTCTAGCCTACCAAAATCAGAGAAGCCATTAAAT
GAGGAAACAGTGGTAAATAAGAGAGATGAAGAGCAGCATCTTGAATCTCATACAGACTGC
ATTCTTGCAGTAAAGCAGGCAATATCTGGAACTTCTCCAGTGGCTTCTTCATTTCAGGGT
ATCAAAAAGTCTATATTCAGAATAAGAGAATCACCTAAAGAGACTTTCAATGCAAGTTTT
TCAGGTCATATGACTGATCCAAACTTTAAAAAAGAAACTGAAGCCTCTGAAAGTGGACTG
GAAATACATACTGTTTGCTCACAGAAGGAGGACTCCTTATGTCCAAATTTAATTGATAAT
GGAAGCTGGCCAGCCACCACCACACAGAATTCTGTAGCTTTGAAGAATGCAGGTTTAATA
TCCACTTTGAAAAAGAAAACAAATAAGTTTATTTATGCTATACATGATGAAACATCTTAT
AAAGGAAAAAAAATACCGAAAGACCAAAAATCAGAACTAATTAACTGTTCAGCCCAGTTT
GAAGCAAATGCTTTTGAAGCACCACTTACATTTGCAAATGCTGATTCAGGTTTATTGCAT
TCTTCTGTGAAAAGAAGCTGTTCACAGAATGATTCTGAAGAACCAACTTTGTCCTTAACT
AGCTCTTTTGGGACAATTCTGAGGAAATGTTCTAGAAATGAAACATGTTCTAATAATACA
GTAATCTCTCAGGATCTTGATTATAAAGAAGCAAAATGTAATAAGGAAAAACTACAGTTA
TTTATTACCCCAGAAGCTGATTCTCTGTCATGCCTGCAGGAAGGACAGTGTGAAAATGAT
CCAAAAAGCAAAAAAGTTTCAGATATAAAAGAAGAGGTCTTGGCTGCAGCATGTCACCCA
GTACAACATTCAAAAGTGGAATACAGTGATACTGACTTTCAATCCCAGAAAAGTCTTTTA
TATGATCATGAAAATGCCAGCACTCTTATTTTAACTCCTACTTCCAAGGATGTTCTGTCA
AACCTAGTCATGATTTCTAGAGGCAAAGAATCATACAAAATGTCAGACAAGCTCAAAGGT
AACAATTATGAATCTGATGTTGAATTAACCAAAAATATTCCCATGGAAAAGAATCAAGAT
GTATGTGCTTTAAATGAAAATTATAAAAACGTTGAGCTGTTGCCACCTGAAAAATACATG
AGAGTAGCATCACCTTCAAGAAAGGTACAATTCAACCAAAACACAAATCTAAGAGTAATC
CAAAAAAATCAAGAAGAAACTACTTCAATTTCAAAAATAACTGTCAATCCAGACTCTGAA
GAACTTTTCTCAGACAATGAGAATAATTTTGTCTTCCAAGTAGCTAATGAAAGGAATAAT
CTTGCTTTAGGAAATACTAAGGAACTTCATGAAACAGACTTGACTTGTGTAAACGAACCC
ATTTTCAAGAACTCTACCATGGTTTTATATGGAGACACAGGTGATAAACAAGCAACCCAA
GTGTCAATTAAAAAAGATTTGGTTTATGTTCTTGCAGAGGAGAACAAAAATAGTGTAAAG
CAGCATATAAAAATGACTCTAGGTCAAGATTTAAAATCGGACATCTCCTTGAATATAGAT
AAAATACCAGAAAAAAATAATGATTACATGAACAAATGGGCAGGACTCTTAGGTCCAATT
TCAAATCACAGTTTTGGAGGTAGCTTCAGAACAGCTTCAAATAAGGAAATCAAGCTCTCT
GAACATAACATTAAGAAGAGCAAAATGTTCTTCAAAGATATTGAAGAACAATATCCTACT
AGTTTAGCTTGTGTTGAAATTGTAAATACCTTGGCATTAGATAATCAAAAGAAACTGAGC
AAGCCTCAGTCAATTAATACTGTATCTGCACATTTACAGAGTAGTGTAGTTGTTTCTGAT
TGTAAAAATAGTCATATAACCCCTCAGATGTTATTTTCCAAGCAGGATTTTAATTCAAAC
CATAATTTAACACCTAGCCAAAAGGCAGAAATTACAGAACTTTCTACTATATTAGAAGAA
TCAGGAAGTCAGTTTGAATTTACTCAGTTTAGAAAACCAAGCTACATATTGCAGAAGAGT
ACATTTGAAGTGCCTGAAAACCAGATGACTATCTTAAAGACCACTTCTGAGGAATGCAGA
GATGCTGATCTTCATGTCATAATGAATGCCCCATCGATTGGTCAGGTAGACAGCAGCAAG
CAATTTGAAGGTACAGTTGAAATTAAACGGAAGTTTGCTGGCCTGTTGAAAAATGACTGT
AACAAAAGTGCTTCTGGTTATTTAACAGATGAAAATGAAGTGGGGTTTAGGGGCTTTTAT
TCTGCTCATGGCACAAAACTGAATGTTTCTACTGAAGCTCTGCAAAAAGCTGTGAAACTG
TTTAGTGATATTGAGAATATTAGTGAGGAAACTTCTGCAGAGGTACATCCAATAAGTTTA
TCTTCAAGTAAATGTCATGATTCTGTTGTTTCAATGTTTAAGATAGAAAATCATAATGAT
AAAACTGTAAGTGAAAAAAATAATAAATGCCAACTGATATTACAAAATAATATTGAAATG
ACTACTGGCACTTTTGTTGAAGAAATTACTGAAAATTACAAGAGAAATACTGAAAATGAA
GATAACAAATATACTGCTGCCAGTAGAAATTCTCATAACTTAGAATTTGATGGCAGTGAT
TCAAGTAAAAATGATACTGTTTGTATTCATAAAGATGAAACGGACTTGCTATTTACTGAT
CAGCACAACATATGTCTTAAATTATCTGGCCAGTTTATGAAGGAGGGAAACACTCAGATT
AAAGAAGATTTGTCAGATTTAACTTTTTTGGAAGTTGCGAAAGCTCAAGAAGCATGTCAT
GGTAATACTTCAAATAAAGAACAGTTAACTGCTACTAAAACGGAGCAAAATATAAAAGAT
TTTGAGACTTCTGATACATTTTTTCAGACTGCAAGTGGGAAAAATATTAGTGTCGCCAAA
GAGTCATTTAATAAAATTGTAAATTTCTTTGATCAGAAACCAGAAGAATTGCATAACTTT
TCCTTAAATTCTGAATTACATTCTGACATAAGAAAGAACAAAATGGACATTCTAAGTTAT
GAGGAAACAGACATAGTTAAACACAAAATACTGAAAGAAAGTGTCCCAGTTGGTACTGGA
AATCAACTAGTGACCTTCCAGGGACAACCCGAACGTGATGAAAAGATCAAAGAACCTACT
CTATTGGGTTTTCATACAGCTAGCGGGAAAAAAGTTAAAATTGCAAAGGAATCTTTGGAC
AAAGTGAAAAACCTTTTTGATGAAAAAGAGCAAGGTACTAGTGAAATCACCAGTTTTAGC
CATCAATGGGCAAAGACCCTAAAGTACAGAGAGGCCTGTAAAGACCTTGAATTAGCATGT
GAGACCATTGAGATCACAGCTGCCCCAAAGTGTAAAGAAATGCAGAATTCTCTCAATAAT
GATAAAAACCTTGTTTCTATTGAGACTGTGGTGCCACCTAAGCTCTTAAGTGATAATTTA
TGTAGACAAACTGAAAATCTCAAAACATCAAAAAGTATCTTTTTGAAAGTTAAAGTACAT
GAAAATGTAGAAAAAGAAACAGCAAAAAGTCCTGCAACTTGTTACACAAATCAGTCCCCT
TATTCAGTCATTGAAAATTCAGCCTTAGCTTTTTACACAAGTTGTAGTAGAAAAACTTCT
GTGAGTCAGACTTCATTACTTGAAGCAAAAAAATGGCTTAGAGAAGGAATATTTGATGGT
CAACCAGAAAGAATAAATACTGCAGATTATGTAGGAAATTATTTGTATGAAAATAATTCA
AACAGTACTATAGCTGAAAATGACAAAAATCATCTCTCCGAAAAACAAGATACTTATTTA
AGTAACAGTAGCATGTCTAACAGCTATTCCTACCATTCTGATGAGGTATATAATGATTCA
GGATATCTCTCAAAAAATAAACTTGATTCTGGTATTGAGCCAGTATTGAAGAATGTTGAA
GATCAAAAAAACACTAGTTTTTCCAAAGTAATATCCAATGTAAAAGATGCAAATGCATAC
CCACAAACTGTAAATGAAGATATTTGCGTTGAGGAACTTGTGACTAGCTCTTCACCCTGC
AAAAATAAAAATGCAGCCATTAAATTGTCCATATCTAATAGTAATAATTTTGAGGTAGGG
CCACCTGCATTTAGGATAGCCAGTGGTAAAATCGTTTGTGTTTCACATGAAACAATTAAA
AAAGTGAAAGACATATTTACAGACAGTTTCAGTAAAGTAATTAAGGAAAACAACGAGAAT
AAATCAAAAATTTGCCAAACGAAAATTATGGCAGGTTGTTACGAGGCATTGGATGATTCA
GAGGATATTCTTCATAACTCTCTAGATAATGATGAATGTAGCACGCATTCACATAAGGTT
TTTGCTGACATTCAGAGTGAAGAAATTTTACAACATAACCAAAATATGTCTGGATTGGAG
AAAGTTTCTAAAATATCACCTTGTGATGTTAGTTTGGAAACTTCAGATATATGTAAATGT
AGTATAGGGAAGCTTCATAAGTCAGTCTCATCTGCAAATACTTGTGGGATTTTTAGCACA
GCAAGTGGAAAATCTGTCCAGGTATCAGATGCTTCATTACAAAACGCAAGACAAGTGTTT
TCTGAAATAGAAGATAGTACCAAGCAAGTCTTTTCCAAAGTATTGTTTAAAAGTAACGAA
CATTCAGACCAGCTCACAAGAGAAGAAAATACTGCTATACGTACTCCAGAACATTTAATA
TCCCAAAAAGGCTTTTCATATAATGTGGTAAATTCATCTGCTTTCTCTGGATTTAGTACA
GCAAGTGGAAAGCAAGTTTCCATTTTAGAAAGTTCCTTACACAAAGTTAAGGGAGTGTTA
GAGGAATTTGATTTAATCAGAACTGAGCATAGTCTTCACTATTCACCTACGTCTAGACAA
AATGTATCAAAAATACTTCCTCGTGTTGATAAGAGAAACCCAGAGCACTGTGTAAACTCA
GAAATGGAAAAAACCTGCAGTAAAGAATTTAAATTATCAAATAACTTAAATGTTGAAGGT
GGTTCTTCAGAAAATAATCACTCTATTAAAGTTTCTCCATATCTCTCTCAATTTCAACAA
GACAAACAACAGTTGGTATTAGGAACCAAAGTGTCACTTGTTGAGAACATTCATGTTTTG
GGAAAAGAACAGGCTTCACCTAAAAACGTAAAAATGGAAATTGGTAAAACTGAAACTTTT
TCTGATGTTCCTGTGAAAACAAATATAGAAGTTTGTTCTACTTACTCCAAAGATTCAGAA
AACTACTTTGAAACAGAAGCAGTAGAAATTGCTAAAGCTTTTATGGAAGATGATGAACTG
ACAGATTCTAAACTGCCAAGTCATGCCACACATTCTCTTTTTACATGTCCCGAAAATGAG
GAAATGGTTTTGTCAAATTCAAGAATTGGAAAAAGAAGAGGAGAGCCCCTTATCTTAGTG
GGAGAACCCTCAATCAAAAGAAACTTATTAAATGAATTTGACAGGATAATAGAAAATCAA
GAAAAATCCTTAAAGGCTTCAAAAAGCACTCCAGATGGCACAATAAAAGATCGAAGATTG
TTTATGCATCATGTTTCTTTAGAGCCGATTACCTGTGTACCCTTTCGCACAACTAAGGAA
CGTCAAGAGATACAGAATCCAAATTTTACCGCACCTGGTCAAGAATTTCTGTCTAAATCT
CATTTGTATGAACATCTGACTTTGGAAAAATCTTCAAGCAATTTAGCAGTTTCAGGACAT
CCATTTTATCAAGTTTCTGCTACAAGAAATGAAAAAATGAGACACTTGATTACTACAGGC
AGACCAACCAAAGTCTTTGTTCCACCTTTTAAAACTAAATCACATTTTCACAGAGTTGAA
CAGTGTGTTAGGAATATTAACTTGGAGGAAAACAGACAAAAGCAAAACATTGATGGACAT
GGCTCTGATGATAGTAAAAATAAGATTAATGACAATGAGATTCATCAGTTTAACAAAAAC
AACTCCAATCAAGCAGTAGCTGTAACTTTCACAAAGTGTGAAGAAGAACCTTTAGATTTA
ATTACAAGTCTTCAGAATGCCAGAGATATACAGGATATGCGAATTAAGAAGAAACAAAGG
CAACGCGTCTTTCCACAGCCAGGCAGTCTGTATCTTGCAAAAACATCCACTCTGCCTCGA
ATCTCTCTGAAAGCAGCAGTAGGAGGCCAAGTTCCCTCTGCGTGTTCTCATAAACAGCTG
TATACGTATGGCGTTTCTAAACATTGCATAAAAATTAACAGCAAAAATGCAGAGTCTTTT
CAGTTTCACACTGAAGATTATTTTGGTAAGGAAAGTTTATGGACTGGAAAAGGAATACAG
TTGGCTGATGGTGGATGGCTCATACCCTCCAATGATGGAAAGGCTGGAAAAGAAGAATTT
TATAGGGCTCTGTGTGACACTCCAGGTGTGGATCCAAAGCTTATTTCTAGAATTTGGGTT
TATAATCACTATAGATGGATCATATGGAAACTGGCAGCTATGGAATGTGCCTTTCCTAAG
GAATTTGCTAATAGATGCCTAAGCCCAGAAAGGGTGCTTCTTCAACTAAAATACAGATAT
GATACGGAAATTGATAGAAGCAGAAGATCGGCTATAAAAAAGATAATGGAAAGGGATGAC
ACAGCTGCAAAAACACTTGTTCTCTGTGTTTCTGACATAATTTCATTGAGCGCAAATATA
TCTGAAACTTCTAGCAATAAAACTAGTAGTGCAGATACCCAAAAAGTGGCCATTATTGAA
CTTACAGATGGGTGGTATGCTGTTAAGGCCCAGTTAGATCCTCCCCTCTTAGCTGTCTTA
AAGAATGGCAGACTGACAGTTGGTCAGAAGATTATTCTTCATGGAGCAGAACTGGTGGGC
TCTCCTGATGCCTGTACACCTCTTGAAGCCCCAGAATCTCTTATGTTAAAGATTTCTGCT
AACAGTACTCGGCCTGCTCGCTGGTATACCAAACTTGGATTCTTTCCTGACCCTAGACCT
TTTCCTCTGCCCTTATCATCGCTTTTCAGTGATGGAGGAAATGTTGGTTGTGTTGATGTA
ATTATTCAAAGAGCATACCCTATACAGTGGATGGAGAAGACATCATCTGGATTATACATA
TTTCGCAATGAAAGAGAGGAAGAAAAGGAAGCAGCAAAATATGTGGAGGCCCAACAAAAG
AGACTAGAAGCCTTATTCACTAAAATTCAGGAGGAATTTGAAGAACATGAAGAAAACACA
ACAAAACCATATTTACCATCACGTGCACTAACAAGACAGCAAGTTCGTGCTTTGCAAGAT
GGTGCAGAGCTTTATGAAGCAGTGAAGAATGCAGCAGACCCAGCTTACCTTGAGGGTTAT
TTCAGTGAAGAGCAGTTAAGAGCCTTGAATAATCACAGGCAAATGTTGAATGATAAGAAA
CAAGCTCAGATCCAGTTGGAAATTAGGAAGGCCATGGAATCTGCTGAACAAAAGGAACAA
GGTTTATCAAGGGATGTCACAACCGTGTGGAAGTTGCGTATTGTAAGCTATTCAAAAAAA
GAAAAAGATTCAGTTATACTGAGTATTTGGCGTCCATCATCAGATTTATATTCTCTGTTA
ACAGAAGGAAAGAGATACAGAATTTATCATCTTGCAACTTCAAAATCTAAAAGTAAATCT
GAAAGAGCTAACATACAGTTAGCAGCGACAAAAAAAACTCAGTATCAACAACTACCGGTT
TCAGATGAAATTTTATTTCAGATTTACCAGCCACGGGAGCCCCTTCACTTCAGCAAATTT
TTAGATCCAGACTTTCAGCCATCTTGTTCTGAGGTGGACCTAATAGGATTTGTCGTTTCT
GTTGTGAAAAAAACAGGACTTGCCCCTTTCGTCTATTTGTCAGACGAATGTTACAATTTA
CTGGCAATAAAGTTTTGGATAGACCTTAATGAGGACATTATTAAGCCTCATATGTTAATT
GCTGCAAGCAACCTCCAGTGGCGACCAGAATCCAAATCAGGCCTTCTTACTTTATTTGCT
GGAGATTTTTCTGTGTTTTCTGCTAGTCCAAAAGAGGGCCACTTTCAAGAGACATTCAAC
AAAATGAAAAATACTGTTGAGAATATTGACATACTTTGCAATGAAGCAGAAAACAAGCTT
ATGCATATACTGCATGCAAATGATCCCAAGTGGTCCACCCCAACTAAAGACTGTACTTCA
GGGCCGTACACTGCTCAAATCATTCCTGGTACAGGAAACAAGCTTCTGATGTCTTCTCCT
AATTGTGAGATATATTATCAAAGTCCTTTATCACTTTGTATGGCCAAAAGGAAGTCTGTT
TCCACACCTGTCTCAGCCCAGATGACTTCAAAGTCTTGTAAAGGGGAGAAAGAGATTGAT
GACCAAAAGAACTGCAAAAAGAGAAGAGCCTTGGATTTCTTGAGTAGACTGCCTTTACCT
CCACCTGTTAGTCCCATTTGTACATTTGTTTCTCCGGCTGCACAGAAGGCATTTCAGCCA
CCAAGGAGTTGTGGCACCAAATACGAAACACCCATAAAGAAAAAAGAACTGAATTCTCCT
CAGATGACTCCATTTAAAAAATTCAATGAAATTTCTCTTTTGGAAAGTAATTCAATAGCT
GACGAAGAACTTGCATTGATAAATACCCAAGCTCTTTTGTCTGGTTCAACAGGAGAAAAA
CAATTTATATCTGTCAGTGAATCCACTAGGACTGCTCCCACCAGTTCAGAAGATTATCTC
AGACTGAAACGACGTTGTACTACATCTCTGATCAAAGAACAGGAGAGTTCCCAGGCCAGT
ACGGAAGAATGTGAGAAAAATAAGCAGGACACAATTACAACTAAAAAATATATCTAA
>ENSG00000139618:ENST00000530893 cds:KNOWN_protein_coding
ATGCCTATTGGATCCAAAGAGAGGCCAACATTTTTTGAAATTTTTAAGACACGCTGCAAC
AAAGCAGGACCAATAAGTCTTAATTGGTTTGAAGAACTTTCTTCAGAAGCTCCACCCTAT
AATTCTGAACCTGCAGAAGAATCTGAACATAAAAACAACAATTACGAACCAAACCTATTT
AAAACTCCACAAAGGAAACCATCTTATAATCAGCTGGCTTCAACTCCAATAATATTCAAA
GAGCAAGGGCTGACTCTGCCGCTGTACCAATCTCCTGTAAAAGAATTAGATAAATTCAAA
TTAGACTTAGGAAGGAATGTTCCCAATAGTAGACATAAAAGTCTTCGCACAGTGAAAACT
AAAATGGATCAAGCAGATGATGTTTCCTGTCCACTTCTAAATTCTTGTCTTAGTGAAAGT
CCTGTTGTTCTACAATGTACACATGTAACACCACAAAGAGATAAGTCAGTGGTATGTGGG
AGTTTGTTTCATACACCAAAGTTTGTGAAGGGTCGTCAGACACCAAAACATATTTCTGAA
AGTCTAGGAGCTGAGGTGGATCCTGATATGTCTTGGTCAAGTTCTTTAGCTACACCACCC
ACCCTTAGTTCTACTGTGCTCATAGTCAGAAATGAAGAAGCATCTGAAACTGTATTTCCT
CATGATACTACTGCTAATGTGAAAAGCTATTTTTCCAATCATGATGAAAGTCTGAAGAAA
AATGATAGATTTATCGCTTCTGTGACAGACAGTGAAAACACAAATCAAAGAGAAGCTGCA
AGTCATGGATTTGGAAAAACATCAGGGAATTCATTTAAAGTAAATAGCTGCAAAGACCAC
ATTGGAAAGTCAATGCCAAATGTCCTAGAAGATGAAGTATATGAAACAGTTGTAGATACC
TCTGAAGAAGATAGTTTTTCATTATGTTTTTCTAAATGTAGAACAAAAAATCTACAAAAA
GTAAGAACTAGCAAGACTAGGAAAAAAATTTTCCATGAAGCAAACGCTGATGAATGTGAA
AAATCTAAAAACCAAGTGAAAGAAAAATACTCATTTGTATCTGAAGTGGAACCAAATGAT
ACTGATCCATTAGATTCAAATGTAGCAAATCAGAAGCCCTTTGAGAGTGGAAGTGACAAA
ATCTCCAAGGAAGTTGTACCGTCTTTGGCCTGTGAATGGTCTCAACTAACCCTTTCAGGT
CTAAATGGAGCCCAGATGGAGAAAATACCCCTATTGCATATTTCTTCATGTGACCAAAAT
ATTTCAGAAAAAGACCTATTAGACACAGAGAACAAAAGAAAGAAAGATTTTCTTACTTCA
GAGAATTCTTTGCCACGTATTTCTAGCCTACCAAAATCAGAGAAGCCATTAAATGAGGAA
ACAGTGGTAAATAAGAGAGATGAAGAGCAGCATCTTGAATCTCATACAGACTGCATTCTT
GCAGTAAAGCAGGCAATATCTGGAACTTCTCCAGTGGCTTCTTCATTTCAGGGTATCAAA
AAGTCTATATTCAGAATAAGAGAATCACCTAAAGAGACTTTCAATGCAAGTTTTTCAGGT
CATATGACTGATCCAAACTTTAAAAAAGAAACTGAAGCCTCTGAAAGTGGACTGGAAATA
CATACTGTTTGCTCACAGAAGGAGGACTCCTTATGTCCAAATTTAATTGATAATGGAAGC
TGGCCAGCCACCACCACACAGAATTCTGTAGCTTTGAAGAATGCAGGTTTAATATCCACT
TTGAAAAAGAAAACAAATAAGTTTATTTATGCTATACATGATGAAACATCTTATAAAGGA
AAAAAAA
>ENSG00000139618:ENST00000544455 cds:KNOWN_protein_coding
ATGCCTATTGGATCCAAAGAGAGGCCAACATTTTTTGAAATTTTTAAGACACGCTGCAAC
AAAGCAGATTTAGGACCAATAAGTCTTAATTGGTTTGAAGAACTTTCTTCAGAAGCTCCA
CCCTATAATTCTGAACCTGCAGAAGAATCTGAACATAAAAACAACAATTACGAACCAAAC
CTATTTAAAACTCCACAAAGGAAACCATCTTATAATCAGCTGGCTTCAACTCCAATAATA
TTCAAAGAGCAAGGGCTGACTCTGCCGCTGTACCAATCTCCTGTAAAAGAATTAGATAAA
TTCAAATTAGACTTAGGAAGGAATGTTCCCAATAGTAGACATAAAAGTCTTCGCACAGTG
AAAACTAAAATGGATCAAGCAGATGATGTTTCCTGTCCACTTCTAAATTCTTGTCTTAGT
GAAAGTCCTGTTGTTCTACAATGTACACATGTAACACCACAAAGAGATAAGTCAGTGGTA
TGTGGGAGTTTGTTTCATACACCAAAGTTTGTGAAGGGTCGTCAGACACCAAAACATATT
TCTGAAAGTCTAGGAGCTGAGGTGGATCCTGATATGTCTTGGTCAAGTTCTTTAGCTACA
CCACCCACCCTTAGTTCTACTGTGCTCATAGTCAGAAATGAAGAAGCATCTGAAACTGTA
TTTCCTCATGATACTACTGCTAATGTGAAAAGCTATTTTTCCAATCATGATGAAAGTCTG
AAGAAAAATGATAGATTTATCGCTTCTGTGACAGACAGTGAAAACACAAATCAAAGAGAA
GCTGCAAGTCATGGATTTGGAAAAACATCAGGGAATTCATTTAAAGTAAATAGCTGCAAA
GACCACATTGGAAAGTCAATGCCAAATGTCCTAGAAGATGAAGTATATGAAACAGTTGTA
GATACCTCTGAAGAAGATAGTTTTTCATTATGTTTTTCTAAATGTAGAACAAAAAATCTA
CAAAAAGTAAGAACTAGCAAGACTAGGAAAAAAATTTTCCATGAAGCAAACGCTGATGAA
TGTGAAAAATCTAAAAACCAAGTGAAAGAAAAATACTCATTTGTATCTGAAGTGGAACCA
AATGATACTGATCCATTAGATTCAAATGTAGCAAATCAGAAGCCCTTTGAGAGTGGAAGT
GACAAAATCTCCAAGGAAGTTGTACCGTCTTTGGCCTGTGAATGGTCTCAACTAACCCTT
TCAGGTCTAAATGGAGCCCAGATGGAGAAAATACCCCTATTGCATATTTCTTCATGTGAC
CAAAATATTTCAGAAAAAGACCTATTAGACACAGAGAACAAAAGAAAGAAAGATTTTCTT
ACTTCAGAGAATTCTTTGCCACGTATTTCTAGCCTACCAAAATCAGAGAAGCCATTAAAT
GAGGAAACAGTGGTAAATAAGAGAGATGAAGAGCAGCATCTTGAATCTCATACAGACTGC
ATTCTTGCAGTAAAGCAGGCAATATCTGGAACTTCTCCAGTGGCTTCTTCATTTCAGGGT
ATCAAAAAGTCTATATTCAGAATAAGAGAATCACCTAAAGAGACTTTCAATGCAAGTTTT
TCAGGTCATATGACTGATCCAAACTTTAAAAAAGAAACTGAAGCCTCTGAAAGTGGACTG
GAAATACATACTGTTTGCTCACAGAAGGAGGACTCCTTATGTCCAAATTTAATTGATAAT
GGAAGCTGGCCAGCCACCACCACACAGAATTCTGTAGCTTTGAAGAATGCAGGTTTAATA
TCCACTTTGAAAAAGAAAACAAATAAGTTTATTTATGCTATACATGATGAAACATCTTAT
AAAGGAAAAAAAATACCGAAAGACCAAAAATCAGAACTAATTAACTGTTCAGCCCAGTTT
GAAGCAAATGCTTTTGAAGCACCACTTACATTTGCAAATGCTGATTCAGGTTTATTGCAT
TCTTCTGTGAAAAGAAGCTGTTCACAGAATGATTCTGAAGAACCAACTTTGTCCTTAACT
AGCTCTTTTGGGACAATTCTGAGGAAATGTTCTAGAAATGAAACATGTTCTAATAATACA
GTAATCTCTCAGGATCTTGATTATAAAGAAGCAAAATGTAATAAGGAAAAACTACAGTTA
TTTATTACCCCAGAAGCTGATTCTCTGTCATGCCTGCAGGAAGGACAGTGTGAAAATGAT
CCAAAAAGCAAAAAAGTTTCAGATATAAAAGAAGAGGTCTTGGCTGCAGCATGTCACCCA
GTACAACATTCAAAAGTGGAATACAGTGATACTGACTTTCAATCCCAGAAAAGTCTTTTA
TATGATCATGAAAATGCCAGCACTCTTATTTTAACTCCTACTTCCAAGGATGTTCTGTCA
AACCTAGTCATGATTTCTAGAGGCAAAGAATCATACAAAATGTCAGACAAGCTCAAAGGT
AACAATTATGAATCTGATGTTGAATTAACCAAAAATATTCCCATGGAAAAGAATCAAGAT
GTATGTGCTTTAAATGAAAATTATAAAAACGTTGAGCTGTTGCCACCTGAAAAATACATG
AGAGTAGCATCACCTTCAAGAAAGGTACAATTCAACCAAAACACAAATCTAAGAGTAATC
CAAAAAAATCAAGAAGAAACTACTTCAATTTCAAAAATAACTGTCAATCCAGACTCTGAA
GAACTTTTCTCAGACAATGAGAATAATTTTGTCTTCCAAGTAGCTAATGAAAGGAATAAT
CTTGCTTTAGGAAATACTAAGGAACTTCATGAAACAGACTTGACTTGTGTAAACGAACCC
ATTTTCAAGAACTCTACCATGGTTTTATATGGAGACACAGGTGATAAACAAGCAACCCAA
GTGTCAATTAAAAAAGATTTGGTTTATGTTCTTGCAGAGGAGAACAAAAATAGTGTAAAG
CAGCATATAAAAATGACTCTAGGTCAAGATTTAAAATCGGACATCTCCTTGAATATAGAT
AAAATACCAGAAAAAAATAATGATTACATGAACAAATGGGCAGGACTCTTAGGTCCAATT
TCAAATCACAGTTTTGGAGGTAGCTTCAGAACAGCTTCAAATAAGGAAATCAAGCTCTCT
GAACATAACATTAAGAAGAGCAAAATGTTCTTCAAAGATATTGAAGAACAATATCCTACT
AGTTTAGCTTGTGTTGAAATTGTAAATACCTTGGCATTAGATAATCAAAAGAAACTGAGC
AAGCCTCAGTCAATTAATACTGTATCTGCACATTTACAGAGTAGTGTAGTTGTTTCTGAT
TGTAAAAATAGTCATATAACCCCTCAGATGTTATTTTCCAAGCAGGATTTTAATTCAAAC
CATAATTTAACACCTAGCCAAAAGGCAGAAATTACAGAACTTTCTACTATATTAGAAGAA
TCAGGAAGTCAGTTTGAATTTACTCAGTTTAGAAAACCAAGCTACATATTGCAGAAGAGT
ACATTTGAAGTGCCTGAAAACCAGATGACTATCTTAAAGACCACTTCTGAGGAATGCAGA
GATGCTGATCTTCATGTCATAATGAATGCCCCATCGATTGGTCAGGTAGACAGCAGCAAG
CAATTTGAAGGTACAGTTGAAATTAAACGGAAGTTTGCTGGCCTGTTGAAAAATGACTGT
AACAAAAGTGCTTCTGGTTATTTAACAGATGAAAATGAAGTGGGGTTTAGGGGCTTTTAT
TCTGCTCATGGCACAAAACTGAATGTTTCTACTGAAGCTCTGCAAAAAGCTGTGAAACTG
TTTAGTGATATTGAGAATATTAGTGAGGAAACTTCTGCAGAGGTACATCCAATAAGTTTA
TCTTCAAGTAAATGTCATGATTCTGTTGTTTCAATGTTTAAGATAGAAAATCATAATGAT
AAAACTGTAAGTGAAAAAAATAATAAATGCCAACTGATATTACAAAATAATATTGAAATG
ACTACTGGCACTTTTGTTGAAGAAATTACTGAAAATTACAAGAGAAATACTGAAAATGAA
GATAACAAATATACTGCTGCCAGTAGAAATTCTCATAACTTAGAATTTGATGGCAGTGAT
TCAAGTAAAAATGATACTGTTTGTATTCATAAAGATGAAACGGACTTGCTATTTACTGAT
CAGCACAACATATGTCTTAAATTATCTGGCCAGTTTATGAAGGAGGGAAACACTCAGATT
AAAGAAGATTTGTCAGATTTAACTTTTTTGGAAGTTGCGAAAGCTCAAGAAGCATGTCAT
GGTAATACTTCAAATAAAGAACAGTTAACTGCTACTAAAACGGAGCAAAATATAAAAGAT
TTTGAGACTTCTGATACATTTTTTCAGACTGCAAGTGGGAAAAATATTAGTGTCGCCAAA
GAGTCATTTAATAAAATTGTAAATTTCTTTGATCAGAAACCAGAAGAATTGCATAACTTT
TCCTTAAATTCTGAATTACATTCTGACATAAGAAAGAACAAAATGGACATTCTAAGTTAT
GAGGAAACAGACATAGTTAAACACAAAATACTGAAAGAAAGTGTCCCAGTTGGTACTGGA
AATCAACTAGTGACCTTCCAGGGACAACCCGAACGTGATGAAAAGATCAAAGAACCTACT
CTATTGGGTTTTCATACAGCTAGCGGGAAAAAAGTTAAAATTGCAAAGGAATCTTTGGAC
AAAGTGAAAAACCTTTTTGATGAAAAAGAGCAAGGTACTAGTGAAATCACCAGTTTTAGC
CATCAATGGGCAAAGACCCTAAAGTACAGAGAGGCCTGTAAAGACCTTGAATTAGCATGT
GAGACCATTGAGATCACAGCTGCCCCAAAGTGTAAAGAAATGCAGAATTCTCTCAATAAT
GATAAAAACCTTGTTTCTATTGAGACTGTGGTGCCACCTAAGCTCTTAAGTGATAATTTA
TGTAGACAAACTGAAAATCTCAAAACATCAAAAAGTATCTTTTTGAAAGTTAAAGTACAT
GAAAATGTAGAAAAAGAAACAGCAAAAAGTCCTGCAACTTGTTACACAAATCAGTCCCCT
TATTCAGTCATTGAAAATTCAGCCTTAGCTTTTTACACAAGTTGTAGTAGAAAAACTTCT
GTGAGTCAGACTTCATTACTTGAAGCAAAAAAATGGCTTAGAGAAGGAATATTTGATGGT
CAACCAGAAAGAATAAATACTGCAGATTATGTAGGAAATTATTTGTATGAAAATAATTCA
AACAGTACTATAGCTGAAAATGACAAAAATCATCTCTCCGAAAAACAAGATACTTATTTA
AGTAACAGTAGCATGTCTAACAGCTATTCCTACCATTCTGATGAGGTATATAATGATTCA
GGATATCTCTCAAAAAATAAACTTGATTCTGGTATTGAGCCAGTATTGAAGAATGTTGAA
GATCAAAAAAACACTAGTTTTTCCAAAGTAATATCCAATGTAAAAGATGCAAATGCATAC
CCACAAACTGTAAATGAAGATATTTGCGTTGAGGAACTTGTGACTAGCTCTTCACCCTGC
AAAAATAAAAATGCAGCCATTAAATTGTCCATATCTAATAGTAATAATTTTGAGGTAGGG
CCACCTGCATTTAGGATAGCCAGTGGTAAAATCGTTTGTGTTTCACATGAAACAATTAAA
AAAGTGAAAGACATATTTACAGACAGTTTCAGTAAAGTAATTAAGGAAAACAACGAGAAT
AAATCAAAAATTTGCCAAACGAAAATTATGGCAGGTTGTTACGAGGCATTGGATGATTCA
GAGGATATTCTTCATAACTCTCTAGATAATGATGAATGTAGCACGCATTCACATAAGGTT
TTTGCTGACATTCAGAGTGAAGAAATTTTACAACATAACCAAAATATGTCTGGATTGGAG
AAAGTTTCTAAAATATCACCTTGTGATGTTAGTTTGGAAACTTCAGATATATGTAAATGT
AGTATAGGGAAGCTTCATAAGTCAGTCTCATCTGCAAATACTTGTGGGATTTTTAGCACA
GCAAGTGGAAAATCTGTCCAGGTATCAGATGCTTCATTACAAAACGCAAGACAAGTGTTT
TCTGAAATAGAAGATAGTACCAAGCAAGTCTTTTCCAAAGTATTGTTTAAAAGTAACGAA
CATTCAGACCAGCTCACAAGAGAAGAAAATACTGCTATACGTACTCCAGAACATTTAATA
TCCCAAAAAGGCTTTTCATATAATGTGGTAAATTCATCTGCTTTCTCTGGATTTAGTACA
GCAAGTGGAAAGCAAGTTTCCATTTTAGAAAGTTCCTTACACAAAGTTAAGGGAGTGTTA
GAGGAATTTGATTTAATCAGAACTGAGCATAGTCTTCACTATTCACCTACGTCTAGACAA
AATGTATCAAAAATACTTCCTCGTGTTGATAAGAGAAACCCAGAGCACTGTGTAAACTCA
GAAATGGAAAAAACCTGCAGTAAAGAATTTAAATTATCAAATAACTTAAATGTTGAAGGT
GGTTCTTCAGAAAATAATCACTCTATTAAAGTTTCTCCATATCTCTCTCAATTTCAACAA
GACAAACAACAGTTGGTATTAGGAACCAAAGTGTCACTTGTTGAGAACATTCATGTTTTG
GGAAAAGAACAGGCTTCACCTAAAAACGTAAAAATGGAAATTGGTAAAACTGAAACTTTT
TCTGATGTTCCTGTGAAAACAAATATAGAAGTTTGTTCTACTTACTCCAAAGATTCAGAA
AACTACTTTGAAACAGAAGCAGTAGAAATTGCTAAAGCTTTTATGGAAGATGATGAACTG
ACAGATTCTAAACTGCCAAGTCATGCCACACATTCTCTTTTTACATGTCCCGAAAATGAG
GAAATGGTTTTGTCAAATTCAAGAATTGGAAAAAGAAGAGGAGAGCCCCTTATCTTAGTG
GGAGAACCCTCAATCAAAAGAAACTTATTAAATGAATTTGACAGGATAATAGAAAATCAA
GAAAAATCCTTAAAGGCTTCAAAAAGCACTCCAGATGGCACAATAAAAGATCGAAGATTG
TTTATGCATCATGTTTCTTTAGAGCCGATTACCTGTGTACCCTTTCGCACAACTAAGGAA
CGTCAAGAGATACAGAATCCAAATTTTACCGCACCTGGTCAAGAATTTCTGTCTAAATCT
CATTTGTATGAACATCTGACTTTGGAAAAATCTTCAAGCAATTTAGCAGTTTCAGGACAT
CCATTTTATCAAGTTTCTGCTACAAGAAATGAAAAAATGAGACACTTGATTACTACAGGC
AGACCAACCAAAGTCTTTGTTCCACCTTTTAAAACTAAATCACATTTTCACAGAGTTGAA
CAGTGTGTTAGGAATATTAACTTGGAGGAAAACAGACAAAAGCAAAACATTGATGGACAT
GGCTCTGATGATAGTAAAAATAAGATTAATGACAATGAGATTCATCAGTTTAACAAAAAC
AACTCCAATCAAGCAGTAGCTGTAACTTTCACAAAGTGTGAAGAAGAACCTTTAGATTTA
ATTACAAGTCTTCAGAATGCCAGAGATATACAGGATATGCGAATTAAGAAGAAACAAAGG
CAACGCGTCTTTCCACAGCCAGGCAGTCTGTATCTTGCAAAAACATCCACTCTGCCTCGA
ATCTCTCTGAAAGCAGCAGTAGGAGGCCAAGTTCCCTCTGCGTGTTCTCATAAACAGCTG
TATACGTATGGCGTTTCTAAACATTGCATAAAAATTAACAGCAAAAATGCAGAGTCTTTT
CAGTTTCACACTGAAGATTATTTTGGTAAGGAAAGTTTATGGACTGGAAAAGGAATACAG
TTGGCTGATGGTGGATGGCTCATACCCTCCAATGATGGAAAGGCTGGAAAAGAAGAATTT
TATAGGGCTCTGTGTGACACTCCAGGTGTGGATCCAAAGCTTATTTCTAGAATTTGGGTT
TATAATCACTATAGATGGATCATATGGAAACTGGCAGCTATGGAATGTGCCTTTCCTAAG
GAATTTGCTAATAGATGCCTAAGCCCAGAAAGGGTGCTTCTTCAACTAAAATACAGATAT
GATACGGAAATTGATAGAAGCAGAAGATCGGCTATAAAAAAGATAATGGAAAGGGATGAC
ACAGCTGCAAAAACACTTGTTCTCTGTGTTTCTGACATAATTTCATTGAGCGCAAATATA
TCTGAAACTTCTAGCAATAAAACTAGTAGTGCAGATACCCAAAAAGTGGCCATTATTGAA
CTTACAGATGGGTGGTATGCTGTTAAGGCCCAGTTAGATCCTCCCCTCTTAGCTGTCTTA
AAGAATGGCAGACTGACAGTTGGTCAGAAGATTATTCTTCATGGAGCAGAACTGGTGGGC
TCTCCTGATGCCTGTACACCTCTTGAAGCCCCAGAATCTCTTATGTTAAAGATTTCTGCT
AACAGTACTCGGCCTGCTCGCTGGTATACCAAACTTGGATTCTTTCCTGACCCTAGACCT
TTTCCTCTGCCCTTATCATCGCTTTTCAGTGATGGAGGAAATGTTGGTTGTGTTGATGTA
ATTATTCAAAGAGCATACCCTATACAGTGGATGGAGAAGACATCATCTGGATTATACATA
TTTCGCAATGAAAGAGAGGAAGAAAAGGAAGCAGCAAAATATGTGGAGGCCCAACAAAAG
AGACTAGAAGCCTTATTCACTAAAATTCAGGAGGAATTTGAAGAACATGAAGAAAACACA
ACAAAACCATATTTACCATCACGTGCACTAACAAGACAGCAAGTTCGTGCTTTGCAAGAT
GGTGCAGAGCTTTATGAAGCAGTGAAGAATGCAGCAGACCCAGCTTACCTTGAGGGTTAT
TTCAGTGAAGAGCAGTTAAGAGCCTTGAATAATCACAGGCAAATGTTGAATGATAAGAAA
CAAGCTCAGATCCAGTTGGAAATTAGGAAGGCCATGGAATCTGCTGAACAAAAGGAACAA
GGTTTATCAAGGGATGTCACAACCGTGTGGAAGTTGCGTATTGTAAGCTATTCAAAAAAA
GAAAAAGATTCAGTTATACTGAGTATTTGGCGTCCATCATCAGATTTATATTCTCTGTTA
ACAGAAGGAAAGAGATACAGAATTTATCATCTTGCAACTTCAAAATCTAAAAGTAAATCT
GAAAGAGCTAACATACAGTTAGCAGCGACAAAAAAAACTCAGTATCAACAACTACCGGTT
TCAGATGAAATTTTATTTCAGATTTACCAGCCACGGGAGCCCCTTCACTTCAGCAAATTT
TTAGATCCAGACTTTCAGCCATCTTGTTCTGAGGTGGACCTAATAGGATTTGTCGTTTCT
GTTGTGAAAAAAACAGGACTTGCCCCTTTCGTCTATTTGTCAGACGAATGTTACAATTTA
CTGGCAATAAAGTTTTGGATAGACCTTAATGAGGACATTATTAAGCCTCATATGTTAATT
GCTGCAAGCAACCTCCAGTGGCGACCAGAATCCAAATCAGGCCTTCTTACTTTATTTGCT
GGAGATTTTTCTGTGTTTTCTGCTAGTCCAAAAGAGGGCCACTTTCAAGAGACATTCAAC
AAAATGAAAAATACTGTTGAGAATATTGACATACTTTGCAATGAAGCAGAAAACAAGCTT
ATGCATATACTGCATGCAAATGATCCCAAGTGGTCCACCCCAACTAAAGACTGTACTTCA
GGGCCGTACACTGCTCAAATCATTCCTGGTACAGGAAACAAGCTTCTGATGTCTTCTCCT
AATTGTGAGATATATTATCAAAGTCCTTTATCACTTTGTATGGCCAAAAGGAAGTCTGTT
TCCACACCTGTCTCAGCCCAGATGACTTCAAAGTCTTGTAAAGGGGAGAAAGAGATTGAT
GACCAAAAGAACTGCAAAAAGAGAAGAGCCTTGGATTTCTTGAGTAGACTGCCTTTACCT
CCACCTGTTAGTCCCATTTGTACATTTGTTTCTCCGGCTGCACAGAAGGCATTTCAGCCA
CCAAGGAGTTGTGGCACCAAATACGAAACACCCATAAAGAAAAAAGAACTGAATTCTCCT
CAGATGACTCCATTTAAAAAATTCAATGAAATTTCTCTTTTGGAAAGTAATTCAATAGCT
GACGAAGAACTTGCATTGATAAATACCCAAGCTCTTTTGTCTGGTTCAACAGGAGAAAAA
CAATTTATATCTGTCAGTGAATCCACTAGGACTGCTCCCACCAGTTCAGAAGATTATCTC
AGACTGAAACGACGTTGTACTACATCTCTGATCAAAGAACAGGAGAGTTCCCAGGCCAGT
ACGGAAGAATGTGAGAAAAATAAGCAGGACACAATTACAACTAAAAAATATATCTAA
>sp|P04062|GLCM_HUMAN Glucosylceramidase OS=Homo sapiens GN=GBA PE=1 SV=3
MEFSSPSREECPKPLSRVSIMAGSLTGLLLLQAVSWASGARPCIPKSFGYSSVVCVCNAT
YCDSFDPPTFPALGTFSRYESTRSGRRMELSMGPIQANHTGTGLLLTLQPEQKFQKVKGF
GGAMTDAAALNILALSPPAQNLLLKSYFSEEGIGYNIIRVPMASCDFSIRTYTYADTPDD
FQLHNFSLPEEDTKLKIPLIHRALQLAQRPVSLLASPWTSPTWLKTNGAVNGKGSLKGQP
GDIYHQTWARYFVKFLDAYAEHKLQFWAVTAENEPSAGLLSGYPFQCLGFTPEHQRDFIA
RDLGPTLANSTHHNVRLLMLDDQRLLLPHWAKVVLTDPEAAKYVHGIAVHWYLDFLAPAK
ATLGETHRLFPNTMLFASEACVGSKFWEQSVRLGSWDRGMQYSHSIITNLLYHVVGWTDW
NLALNPEGGPNWVRNFVDSPIIVDITKDTFYKQPMFYHLGHFSKFIPEGSQRVGLVASQK
NDLDAVALMHPDGSAVVVVLNRSSKDVPLTIKDPAVGFLETISPGYSIHTYLWRRQ
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
>sp|P05480|SRC_MOUSE Neuronal proto-oncogene tyrosine-protein kinase Src OS=Mus musculus GN=Src PE=1 SV=4
MGSNKSKPKDASQRRRSLEPSENVHGAGGAFPASQTPSKPASADGHRGPSAAFVPPAAEP
KLFGGFNSSDTVTSPQRAGPLAGGVTTFVALYDYESRTETDLSFKKGERLQIVNNTRKVD
VREGDWWLAHSLSTGQTGYIPSNYVAPSDSIQAEEWYFGKITRRESERLLLNAENPRGTF
LVRESETTKGAYCLSVSDFDNAKGLNVKHYKIRKLDSGGFYITSRTQFNSLQQLVAYYSK
HADGLCHRLTTVCPTSKPQTQGLAKDAWEIPRESLRLEVKLGQGCFGEVWMGTWNGTTRV
AIKTLKPGTMSPEAFLQEAQVMKKLRHEKLVQLYAVVSEEPIYIVTEYMNKGSLLDFLKG
ETGKYLRLPQLVDMSAQIASGMAYVERMNYVHRDLRAANILVGENLVCKVADFGLARLIE
DNEYTARQGAKFPIKWTAPEAALYGRFTIKSDVWSFGILLTELTTKGRVPYPGMVNREVL
DQVERGYRMPCPPECPESLHDLMCQCWRKEPEERPTFEYLQAFLEDYFTSTEPQYQPGEN
L
This diff is collapsed.
Accession; Residue; Position; Context; Kinase; PMID; Source; Conscore; ELM; BindingDomain; SMART; IUPREDScore; PDB; P3D-Acc;
P12931; S; 12; SNKSKPKDASQRRRSLEPAE; none; 2136766; 1; 0.21; ; -; ; 0.8948; -; ;
P12931; S; 17; PKDASQRRRSLEPAENVHGA; PKA_group; 11804588; 1; 0.24; MOD_PKA_1; -; ; 0.8786; -; ;
P12931; S; 17; PKDASQRRRSLEPAENVHGA; none; 17081983; 2; 0.24; MOD_PKA_1; -; ; 0.8786; -; ;
P12931; S; 17; PKDASQRRRSLEPAENVHGA; none; 17192257; 2; 0.24; MOD_PKA_1; -; ; 0.8786; -; ;
P12931; S; 17; PKDASQRRRSLEPAENVHGA; none; 18088087; 2; 0.24; MOD_PKA_1; -; ; 0.8786; -; ;
P12931; S; 69; EPKLFGGFNSSDTVTSPQRA; none; 17192257; 2; 0.41; ; -; ; 0.6149; -; ;
P12931; T; 74; GGFNSSDTVTSPQRAGPLAG; none; 18088087; 2; 0.52; ; -; ; 0.623; -; ;
P12931; S; 75; GFNSSDTVTSPQRAGPLAGG; CDK_group; 10544291; 1; 0.14; MOD_CDK_1; -; ; 0.6352; -; ;
P12931; S; 75; GFNSSDTVTSPQRAGPLAGG; CDK5; 10544291; 1; 0.14; MOD_CDK_1; -; ; 0.6352; -; ;
P12931; S; 75; GFNSSDTVTSPQRAGPLAGG; none; 17192257; 2; 0.14; MOD_CDK_1; -; ; 0.6352; -; ;
P12931; S; 97; TFVALYDYESRTETDLSFKK; none; 1713455; 1; 0.16; ; -; SH3; 0.3237; 1FMK; 36.07;
P12931; Y; 216; IRKLDSGGFYITSRTQFNSL; SRC; 12753909; 1; 1.0; ; -; SH2; 0.2012; 1FMK; 20.09;
P12931; Y; 338; YAVVSEEPIYIVTEYMSKGS; SRC; 7578094; 1; 1.0; ; -; TyrKc; 0.0673; 1FMK; 17.03;
P12931; Y; 419; LARLIEDNEYTARQGAKFPI; none; 6273838; 1; 1.0; ; CBL PTB, Csk SH2, Src SH2; TyrKc; 0.1688; 1Y57; 26.20;
P12931; Y; 419; LARLIEDNEYTARQGAKFPI; none; 11278940; 1; 1.0; ; CBL PTB, Csk SH2, Src SH2; TyrKc; 0.1688; 1Y57; 26.20;
P12931; Y; 419; LARLIEDNEYTARQGAKFPI; SRC; 7578094; 1; 1.0; ; CBL PTB, Csk SH2, Src SH2; TyrKc; 0.1688; 1Y57; 26.20;
P12931; Y; 419; LARLIEDNEYTARQGAKFPI; SRC; 11804588; 1; 1.0; ; CBL PTB, Csk SH2, Src SH2; TyrKc; 0.1688; 1Y57; 26.20;
P12931; Y; 419; LARLIEDNEYTARQGAKFPI; SRC; 15489898; 1; 1.0; ; CBL PTB, Csk SH2, Src SH2; TyrKc; 0.1688; 1Y57; 26.20;
P12931; Y; 419; LARLIEDNEYTARQGAKFPI; none; 17081983; 2; 1.0; ; CBL PTB, Csk SH2, Src SH2; TyrKc; 0.1688; 1Y57; 26.20;
P12931; Y; 419; LARLIEDNEYTARQGAKFPI; none; 17192257; 2; 1.0; ; CBL PTB, Csk SH2, Src SH2; TyrKc; 0.1688; 1Y57; 26.20;
P12931; Y; 439; KWTAPEAALYGRFTIKSDVW; none; 18083107; 2; 0.85; ; -; TyrKc; 0.0815; 1FMK; 64.63;
P12931; Y; 530; DYFTSTEPQYQPGENL; none; 3103926; 1; 0.94; MOD_TYR_CSK; Csk SH2, Fyn SH2, Lck SH2, PIK3R1 SH2, Src SH2; ; 0.4644; 1FMK; 18.34;
P12931; Y; 530; DYFTSTEPQYQPGENL; Csk; 12468645; 1; 0.94; MOD_TYR_CSK; Csk SH2, Fyn SH2, Lck SH2, PIK3R1 SH2, Src SH2; ; 0.4644; 1FMK; 18.34;
P12931; Y; 530; DYFTSTEPQYQPGENL; none; 12387813; 1; 0.94; MOD_TYR_CSK; Csk SH2, Fyn SH2, Lck SH2, PIK3R1 SH2, Src SH2; ; 0.4644; 1FMK; 18.34;
>sp|P12931|SRC_HUMAN Proto-oncogene tyrosine-protein kinase Src OS=Homo sapiens GN=SRC PE=1 SV=3
MGSNKSKPKDASQRRRSLEPAENVHGAGGGAFPASQTPSKPASADGHRGPSAAFAPAAAE
PKLFGGFNSSDTVTSPQRAGPLAGGVTTFVALYDYESRTETDLSFKKGERLQIVNNTEGD
WWLAHSLSTGQTGYIPSNYVAPSDSIQAEEWYFGKITRRESERLLLNAENPRGTFLVRES
ETTKGAYCLSVSDFDNAKGLNVKHYKIRKLDSGGFYITSRTQFNSLQQLVAYYSKHADGL
CHRLTTVCPTSKPQTQGLAKDAWEIPRESLRLEVKLGQGCFGEVWMGTWNGTTRVAIKTL
KPGTMSPEAFLQEAQVMKKLRHEKLVQLYAVVSEEPIYIVTEYMSKGSLLDFLKGETGKY
LRLPQLVDMAAQIASGMAYVERMNYVHRDLRAANILVGENLVCKVADFGLARLIEDNEYT
ARQGAKFPIKWTAPEAALYGRFTIKSDVWSFGILLTELTTKGRVPYPGMVNREVLDQVER
GYRMPCPPECPESLHDLMCQCWRKEPEERPTFEYLQAFLEDYFTSTEPQYQPGENL
This diff is collapsed.
Proteins are large biological molecules consisting of one or more chains of
amino acids. Proteins perform a vast array of functions within living
organisms, including catalyzing metabolic reactions, replicating DNA,
responding to stimuli, and transporting molecules from one location to
another. Proteins differ from one another primarily in their sequence of amino
acids, which is dictated by the nucleotide sequence of their genes, and which
usually results in folding of the protein into a specific three-dimensional
structure that determines its activity.
A polypeptide is a single linear polymer chain of amino acids bonded together
by peptide bonds between the carboxyl and amino groups of adjacent amino acid
residues. The sequence of amino acids in a protein is defined by the sequence
of a gene, which is encoded in the genetic code. In general, the genetic code
specifies 20 standard amino acids; however, in certain organisms the genetic
code can include selenocysteine and—in certain archaea—pyrrolysine. Shortly
after or even during synthesis, the residues in a protein are often chemically
modified by posttranslational modification, which alters the physical and
chemical properties, folding, stability, activity, and ultimately, the
function of the proteins. Sometimes proteins have non-peptide groups attached,
which can be called prosthetic groups or cofactors. Proteins can also work
together to achieve a particular function, and they often associate to form
stable protein complexes.
Like other biological macromolecules such as polysaccharides and nucleic
acids, proteins are essential parts of organisms and participate in virtually
every process within cells. Many proteins are enzymes that catalyze
biochemical reactions and are vital to metabolism. Proteins also have
structural or mechanical functions, such as actin and myosin in muscle and the
proteins in the cytoskeleton, which form a system of scaffolding that
maintains cell shape. Other proteins are important in cell signaling, immune
responses, cell adhesion, and the cell cycle. Proteins are also necessary in
animals' diets, since animals cannot synthesize all the amino acids they need
and must obtain essential amino acids from food. Through the process of
digestion, animals break down ingested protein into free amino acids that are
then used in metabolism.
Proteins may be purified from other cellular components using a variety of
techniques such as ultracentrifugation, precipitation, electrophoresis, and
chromatography; the advent of genetic engineering has made possible a number
of methods to facilitate purification. Methods commonly used to study protein
structure and function include immunohistochemistry, site-directed
mutagenesis, nuclear magnetic resonance and mass spectrometry
>sp|P12931|SRC_HUMAN Proto-oncogene tyrosine-protein kinase Src OS=Homo sapiens GN=SRC PE=1 SV=3
MGSNKSKPKDASQRRRSLEPAENVHGAGGGAFPASQTPSKPASADGHRGPSAAFAPAAAE
PKLFGGFNSSDTVTSPQRAGPLAGGVTTFVALYDYESRTETDLSFKKGERLQIVNNTEGD
WWLAHSLSTGQTGYIPSNYVAPSDSIQAEEWYFGKITRRESERLLLNAENPRGTFLVRES
ETTKGAYCLSVSDFDNAKGLNVKHYKIRKLDSGGFYITSRTQFNSLQQLVAYYSKHADGL
CHRLTTVCPTSKPQTQGLAKDAWEIPRESLRLEVKLGQGCFGEVWMGTWNGTTRVAIKTL
KPGTMSPEAFLQEAQVMKKLRHEKLVQLYAVVSEEPIYIVTEYMSKGSLLDFLKGETGKY
LRLPQLVDMAAQIASGMAYVERMNYVHRDLRAANILVGENLVCKVADFGLARLIEDNEYT
ARQGAKFPIKWTAPEAALYGRFTIKSDVWSFGILLTELTTKGRVPYPGMVNREVLDQVER
GYRMPCPPECPESLHDLMCQCWRKEPEERPTFEYLQAFLEDYFTSTEPQYQPGENL
#!/bin/bash
#
# backupscript.sh
# script to backup a given directory to the global Backup directory
#
BACKUPDIR=~/BACKUPS
if [ ! $# -eq 1 ]; then
echo ""
echo "No directory given"
echo "Please provide the name of a directory to backup"
echo "If the name contains spaces, please use quotes."
echo ""
echo "Example: $0 'directory name'"
echo ""
exit 2
else
DIR=$1
DATE=`date +%Y%M%d_%H%m`
# checking for existence of BACKUPDIR:
if [ ! -d $BACKUPDIR ]; then
echo "Backup directory $BACKUPDIR does not exist. Creating it now..."
mkdir $BACKUPDIR
fi
BACKUPNAME=`echo $DIR | sed -e 's/\/$//' -e 's/^.\///' -e 's/\//_/g'`
BACKUPNAME=${BACKUPNAME}_${DATE}.tar.gz
echo "Backing up $DIR to $BACKUPDIR/$BACKUPNAME"
tar -czf $BACKUPDIR/$BACKUPNAME $DIR 2>&1 | grep -v "Removing"
echo "Done"
ls -lah $BACKUPDIR/$BACKUPNAME
fi