Skip to content
 • Martin Larralde's avatar
  Самотијата е коцка за супа за една чинија. · d774f73b
  Martin Larralde authored
  Лесно се топи но не исчезнува.
  Ти плива во лажицата како разредена киселина
  низ душата ти ги собира сите остатоци
  од т.н. вечери за двајца
  и низ дупчињата на добро изглоданиот сон
  ти испушта сe твое вон
  но тебе, тебе - не те пушта Она!
  d774f73b
This project is licensed under the GNU General Public License v3.0 only. Learn more